Monday, January 7, 2013

FITNAH HINA DAN KEJI SYEIKH IDAHRAM(ORANG YG MENGAKU SYEIKH)

Salah satu tuduhan dan fitnah yang
saya anggap paling keji yang
dituduhkan oleh Idahram kepada
Syaikh Muhammad bin Abdul
Wahab dan para pengikutnya
adalah tuduhan MEMPERKOSA .
Dapatkah engkau buktikan
tuduhanmu tersebut wahai
Idahram ?
Idahram mengatakan : Tidak aneh
jika Muhammad ibnu Abdul Wahab
dan para pengikutnya berani
merampas, menjarah,
memperkosa , bahkan membunuh
umat Islam yang tidak sefaham
dengan mereka. Karena dalam
keyakinan mereka, umat Islam yang
tidak mengikuti fahamnya dianggap
sebagai umat yang sesat dan kafir,
yang dengan kata lain, darah, harta,
dan kehormatannya menjadi
halal untuk dinodai . Demikianlah
faktanya. (buku SBSSW hal. 112)
Saya katakan kepadamu wahai
Idahram;
Apakah halal bagi Syaikh
Muhammad ibnu Abdul Wahab
dan para pengikutnya untuk
memperkosa wanita umat
Islam? Dan karena berbeda
faham lantas kehormatannya
menjadi halal untuk dinodai ?
Dan bagaimana juga wanita non
muslim yang juga jelas-jelas
mereka tidak sefaham?
Halalkah memperkosa mereka ?
Hukum Allah yang mana yang
memperbolehkan memperkosa
atau menodai orang lain hanya
karena berbeda faham dan
tanpa ikatan pernikahan yang
sah ?
Begitu rendahnya dirimu wahai
Idahram ! Semoga engkau
sadar dan mendapatkan
hidayah kebenaran.
Ini scan dari tulisan idahram(marhadi) syaikh palsu